ORDFÖRANDESKAP

Anförande av verkställande direktören.

Som ordförande för La Casa de la Region de Murcia i Stockholm, är mitt huvudmål tillsammans med andra medlemmar och samarbetspartner uppmuntrar mig att göra verklighet av en spännande idé:

 

• Mitt första syfte är att det ska vara en mötesplats mellan Murcia och de som är intresserade av att delta i ett gemensamt projekt som uppmuntrar till kommunikation mellan dess medlemmar, främjar bland dem en gemensam identitet som tilldelats dem genom att vara borta från sitt land och/eller vara kopplade till den regionen.

• Starta,rädda och fira det sociala, kulturella värden av alla inneboende av den autonoma regionen av Murcia.

• För att främja bland sina medlemmar,från den delade rötterna, gå med förståelse och åtnjutande av denkulturella och sociala utvecklingen i Sverige, vårt värdland, liksom förståelse och integrering av de värden som sin egen kultur i Sverige,främja relationer av alla slag mellan den autonoma region i Murcia,Stockholms stad och det Svenska landet.

• Främja och fördjupa mötet mellan olika kulturer som har levt i fred och harmoni i gemenskapen i regionen Murcia,hjälpa och uppmuntra denna erfarenhet och förebilder för intregration i Sverige.

• Främja solitaritet, vänskap,och dialog a dessa medlemmar,som inehåller bestämmelser om samarbete och bistånd mellan dem.

• Att vara en plataform för stöd till alla invånarna av den autonoma regionen Murcia,som av någon anledning har flyttat till Sverige, permanent eller tillfälligt, och ge dom alla möjligheter till alla program och verksamhet på plats.

• Företräda och försvara den allmänna och gemensamma intressen för den autonoma regionen i Sverige, vid dessa behov av institutioner, regeringar eller enhet.

• För att säkerställa oförytterliga dom spanska rötterna i den autonoma regionen Murcia ,bevarande och främjande av traditioner och seder i Murcia genom att utveckla program med kulturella aktiviteter och evenemang för att matcha.

• Och sist men inte minst, vårat mål är att det ska vara ett mötesplats,ett kulturellt utbyte och samexistera av alla dem som känner ett särskilt intresse, som ansvaret för den autonoma Regionen Murcia och dessa invånare.

Med allt detta är min uppriktiga önskan att bli den mest trogna medlare av idealet om vänskap och gemensamma broderskap idag.