PRESENTATION

PRESENTATION AV LA CASA DE LA REGION DE MURCIA I STOKCHOLM.

 

La Casa de la Region de Murcia i Stockholm skapades som en ideell förening för att utöka vår kultur och seder i ett land som Sverige. Även för Murcia och deras ättlingar så att dom inte förlorar sina rötter till landet av deras födelse och kan känna den nära genom La Casa de la regionen Murcia, det bästa av deras sociala och kulturella livet.

La Casa de la regionen Murcia skapades för att främja relationerna med Sverige som värdland, och därigenom uppmuntra alla relationer. Föreningen består som öppen för så många människor är intresserade av att delta i ett eller annat sätt för att främja utbyte.
Vårt slutgiltiga mål är att hålla informerad och ge råd till våra medlemmar hela tiden , som kan också vara aktiva deltagare i det kulturella, kulinariska och turist som vårt land erbjuder.
Ett samarbete som i slutändan syftar till att sprida kompetens i Sverige av la regionen Murcia.